Retorikordstyrer: Lene Johansen

Att uppnå kommunikation och utveckling, det är det viktigaste i en organisation, inte minst för de som är ledare! Det säger Lene Johansen, som kan hjälpa dig just med detta. Hennes egen forskning är prisbelönt både i Europa och USA och hennes blogg har också fått pris. Hon är uppskattad både som utbildare, seminarieledare, föreläsare och ordstyrere, känd för att vara inspirerande och för att kombinera substans med ett underhållande framförande.

Lene Johansen är ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm. Som forskare är hennes expertområde är retorik och kommunikation i organisationer och för ledare.

Hendes doktorsavhandling Ledarskapande Retorik om värdebaserat ledarskap i en global värld har fått pris i USA för ledarskapsteorin och blev utsedd till Europas bästa avhandling 2009.

Lene Johansen är också intresserad av social media, och hennes forskarblogg med samhällsbevakning blev utsedd till Årets Almedalsbloggare 2011. Motiveringen var att hon kombinerar personliga reflektioner med forskningskoppling och står för gedigen substans.

Lene Johansen forskar vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon utbildar chefer vid IFL Executive Education och vid SSE Russia, samt arbetar med utbildning vid exempelvis FN. Hon är en ofta anlitad och uppskattad föreläsare vid företag, myndigheter och organisationer.

Hon har studerat både i Sverige och i USA och har mer än 15 års erfarenhet av att föreläsa och utbilda. Hon skräddarsyr alltid sina uppdrag efter den situation hon framträder i.

Lene Johansen - Utbildare och föreläsare
Vad är viktigt för att just du ska bli en uppskattad och respekterad ledare? Vilken typ av kommunikation kännetecknar en bra ledare och en bra organisation? Vad är ledarskap ­– egentligen? Lene Johansen hjälper dig att få svar på dessa och många andra frågor. Det är inte bara kunskap eller positioner som är makt, utan också förmågan att förmedla. Där kommer retoriken till nytta. Ämnet är dessutom en nyckel till kritiskt tänkande och ifrågasättande, något som alla har nytta av att kunna

Här är några ämnen som ligger till grund för hennes föreläsningar:

Värdebaserat ledarskap
Vilka visioner fungerar? Vilka ledare är det som får betydelse? Vad är det mest övertygande man kan göra som ledare? Med grund i den senaste forskningen om transformativt, karismatiskt och symboliskt ledarskap till vad vi kan lära oss av detta i praktiken.
Vad kan vi lära av Sveriges mest kända chef?
Inspirerande, berörande och underhållande kring en av Sveriges största och mest kända ledare, Dag Hammarskjöld. Vad kan vi lära av honom för att uppnå bra ledarskap idag?

Retorik i teori och praktik
Med grunden från klassisk retorik och modern presentationsteknik kan alla utvecklas till bättre kommunikatörer! Lene Johansen är en van utbildare och kan hjälpa alla från nybörjare till proffs att komma vidare.

Språkets makt och maktspråk
Om retorik, modeord, ”managementska” och media som filter, förstärkare och förvridare av budskap.

Social media - strategier, möjligheter och begränsningar
Ska vi alla vara på social media? Vad ger det oss för chanser, och vad bör vi ha för strategier för detta? Kan riktas både till privatpersoner, civilsamhälle, myndigheter och företag.

Ordstyrer
Som ordstyrer tar Lene Johansen uppdrag inom allt som har att göra med samhälle, organisation, ledarskap och kommunikation att göra. Hon ser till att skapa bra stämning, skapa en röd tråd mellan delarna i programmet och få in reflektion.