Stenaldereftermiddag – Foredragsholdere

En tidligere kommuneingeniør og en forhenværende arkitekt var foredragsholdere ved november måneds eftermiddagsmøde i Huset arrangeret af menighedsrådet.

Temaet for foredraget var stenalderen, primært i Han Herred. Kommuneingeniøren fortalte om stenalderfundet, som er udstillet på Bratskov.

Det stammer fra en boplads ved Bøge Bakke og blev fundet, da den nye Tranumvej blev anlagt.

Han viste på en overhead, hvordan Brovstområdet på daværende tidspunkt var et ø-rige - deraf også navnet på udstillingen Brovst - en ø i Atlanten. Foredragsholderne brugte en tidstavle, som gav et godt overblik over de forskellige perioders indbyrdes placering, og de fortalte om en række af stenaldermenneskets redskaber så som pilespidser, knive, kerneøkser og skiveøkser.

De to foredragsholdere understregede den tidsmæssige forskel mellem de såkaldte skævpile og tværpile, der er på cirka 1000 år - en udviklingsperiode, som kan være svær at forstå, når vi tænker på den teknologiske udviklings hastighed i dag.

Kommuneingeniøren gav en række eksempler på, hvordan stenaldermennesket havde været meget dygtig til at lave både og ernære sig ved blandt andet et effektivt fiskeri. Han fortalte i sit foredrag også om, hvordan stenaldermennesket viste både omsorg og respekt for deres døde og sluttede af med at omtale de metoder til datering, som benyttes ved aldersbestemmelse af de gamle fund. Udover kulstof 14 metoden er det primært åreringsanalyser af træ, som har vist sig at være særdeles præcis.